15 november 2023

CDA wil vaart achter de planvorming voor de verbouw van het gemeentehuis

Tijdens de raadsvergadering van 14 november is het voorstel voor het uitwerken van een verbouwscenario door de volledige raad aangenomen. Als CDA hebben we benadrukt dat we actie verwachten op het uitwerken van dit scenario, omdat het gemeentehuis al langere tijd niet voldoet aan een aantal wettelijke vereisten (bijvoorbeeld op duurzaamheid). Wij geloven dat een verbouw van het gemeentehuis helpt om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Want naast dat het gemeentehuis een plek voor onze inwoners mag zijn, is het ook een werkplek voor de ambtenaren. En die ambtenaren hebben we nodig om Elburg een fijne gemeente te laten blijven.

Tijdens de vergadering heeft het CDA voorgesteld om bij de uitwerking van het programma van eisen duidelijk te maken wat er moet en wat er mag. Dat maakt duidelijk wat onontkoombaar is volgens (bouw)regelgeving. En waar hebben we nog keuzeruimte? De raad heeft de ambitie dat het gemeentehuis klimaatneutraal wordt. Ook hebben we gevraagd om te benadrukken dat wij de uitwerking zo mogelijk willen ontvangen in kwartaal 3 van 2024. Tot slot hebben wij gevraagd om het uitsluiten van het verhogen van gemeentelijke belastingen voor het vinden van financiële dekking minder nadrukkelijk te verwoorden in het amendement. Het CDA is blij met het signaal vanuit de raad om de verbouw van het gemeentehuis verder uit te gaan werken en ziet de resultaten in kwartaal 3 met belangstelling tegemoet.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.