12 juli 2021

Extra geld voor preventie jeugdzorg

Het kabinet wil extra geld beschikbaar stellen voor de tekorten in de jeugdzorg. In 2022 komt er ook extra geld naar de gemeente Elburg. Het gaat ongeveer om 2 miljoen euro. De fracties van CDA, Algemeen Belang en ChristenUnie willen dat er snel een plan komt over de besteding van deze middelen. Dat hebben de partijen maandag in de raadsvergadering voorgesteld.

Raadslid Anita Kloosterman-Barneveld van CDA Elburg: ‘De coronacrisis was een heftige tijd voor onze jeugd. We verwachten dat dit ook gaat leiden tot meer hulpvragen. Als gemeente willen we er voor deze jongeren zijn’. De extra gelden van het Rijk zijn vooralsnog eenmalig. Liesbeth ten Have, raadslid van Algemeen Belang: ‘Preventie betaalt zich uit, ook op de lange termijn. We willen deze eenmalige middelen van het Rijk daarom ook goed besteden, het liefst aan preventieve maatregelen’.

In het najaar van 2021 is het exacte bedrag bekend. Arie van Dijk, raadslid namens ChristenUnie Elburg, wil dat de gemeente voorbereid is: ‘We hebben burgemeester en wethouders gevraagd om met een plan te komen. Op die manier gaat er geen tijd verloren en kunnen we meteen vanaf het begin van 2022 de extra middelen ten bate van onze jeugd inzetten’.

De raad van Elburg heeft unaniem met het voorstel van CDA, Algemeen Belang en ChristenUnie ingestemd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.