25 september 2022

Op de bres voor sociale huur

De bouw van 32 sociale huurappartementen aan De Wimpel 6 in Elburg staat onder druk. Dit komt door de stijgende bouwkosten. Daarmee is de investering voor woningcorporatie UWOON te duur geworden. In tijden van woningnood is dat een slecht teken. Reden voor de gemeenteraad in Elburg om aan de bel te trekken.

In de commissievergadering van afgelopen maandag kondigt CDA Elburg een motie aan. CDA-fractievoorzitter Cees Dijkhuizen: ‘Lokaal hebben we de plicht te zorgen voor betaalbare woningen. Starters, senioren, statushouders en singles mogen niet de dupe worden van stijgende bouwkosten. We roepen alle betrokkenen op zich tot het uiterste in te zetten voor de sociale huur op deze plek.’

Wim Bijl, raadslid namens Samen Vooruit, deelt die zorg: ‘Mensen rekenen op ons. We hebben afgesproken de komende tijd meer dan 160 sociale huurwoningen te realiseren. Daar gaan we voor, ook als het moeilijk wordt’. De fracties van LEV, VVD en SGP sluiten zich bij de motie aan.

De gemeenteraad besluit maandag 26 september over het bestemmingsplan en de motie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.