08 juni 2021

Start voorbereidingen verkiezingscampagne

Tijdens de ledenvergadering van het CDA afdeling Elburg werd het startschot gegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Zo werd de commissie die het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen gaat schrijven geïnstalleerd.

Afdelingsvoorzitter Johan Hiddink kon na ruim anderhalf jaar digitaal vergaderen de CDA leden weer fysiek welkom heten. Ook waren er enkele nieuwe leden aanwezig die een speciaal welkom kregen. Penningmeester Ben van Eerde lichtte de rekening 2020 en de begroting 2021 toe. Daarna vertelden de raadsleden Anita Kloosterman en Cees Dijkhuizen over een aantal actuele zaken die spelen in de gemeente en gemeenteraad.

Vervolgens werd de commissie die het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 gaat schrijven geïnstalleerd. De leden van de commissie zijn Leonard van den Pol, Jacoline van Beek, Ramon Blaauw en Cees Dijkhuizen. Zij kregen een aantal stevige kaders mee en de aanwezige leden hadden een eerste inbreng voor het verkiezingsprogramma. Er werden een groot aantal zaken ingebracht die de commissie gaat verwerken in het programma. Eind september biedt de commissie het concept verkiezingsprogramma aan het afdelingsbestuur aan. Daarna wordt het, al dan niet geamendeerd, vastgesteld door de ledenvergadering.

Wilt u meer informatie over het CDA Elburg? Een mailtje naar [email protected] is voldoende. U krijgt altijd antwoord.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.