07 januari 2022

Verkiezingsprogramma 2022-2026 nu te downloaden!

Zorg voor elkaar, een sterke samenleving en een dienstbare overheid. Dat zijn de drie uitgangspunten van het verkiezingsprogramma 2022-2026 van CDA Elburg. Het programma is vanaf nu te downloaden via deze link. Het kompas van het CDA richt zich op christelijke waarden, onderlinge verbinding en de lange termijn. Zodat de gemeente Elburg een betrouwbare overheid is met een warm hart voor elke inwoner.

Een centrale plek in het programma is er voor het team dat in de afgelopen vier jaar het CDA-geluid in de praktijk bracht. Voor CDA-raadslid Anita Kloosterman-Barneveld en woordvoerder sociaal domein gaat het om ‘oog hebben voor elkaar’: ‘Het CDA wil dat mensen kunnen rekenen op de zorg die nodig is: via de huisarts, jeugd- en gezinsondersteuning, hulp bij mantelzorg, schulden, etc. Maar het belangrijkste is om te voorkomen dat zorg nodig is. Voor mij is preventie daarom een speerpunt’.

CDA-wethouder Lyda Sneevliet vertelt over ‘bouwen aan vertrouwen’: ‘Als het gaat om het ontwikkelen van woningen, dan is vier jaar heel kort. Toch is het gelukt bijna 400 woningen op te leveren. Ook zijn er nieuwe plannen ontwikkeld, samen nog eens goed voor 400 woningen. En toch: het lijkt nog niet genoeg. Ik wil vooruit kijken: waar willen we staan over tien jaar en wat is daarvoor nodig? Om onze voorzieningen op peil te houden, is het in ons aller belang om te blijven bouwen’.

‘Samen werken aan goed bestuur’ blijft volgens fractievoorzitter en lijsttrekker Cees Dijkhuizen nodig: ‘Op gevoelige onderwerpen, zoals de huisvesting van arbeidsmigranten of de openstelling van winkels op zondag hebben we duidelijk kleur bekend en mensen recht willen doen. Mijn inzet blijft om knopen door te hakken en bruggen te bouwen, zodat alle partijen beter tot hun recht komen in onze democratie. Minder wij-zij, meer zij aan zij voor Elburg. Daarom is ons voorstel na de verkiezingen onder leiding van een onafhankelijke procesbegeleider te werken aan een raadsprogramma met alle fracties die dat willen’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.