21 juni 2020

Samen aan de slag voor een Gastvrij Elburg

Met vereende krachten werken aan een aantrekkelijke Vesting. Dat is de oproep van coalitiepartijen ChristenUnie, Algemeen Belang, SGP en CDA. De plannen voor een beter leefbare Vesting zijn klaar voor de uitvoering. Dit is te danken aan het vele werk dat inwoners, ondernemers, gemeente en andere betrokkenen de afgelopen maanden hebben gedaan. In een extra raadsvergadering a.s. woensdag roepen de coalitiepartijen het college van burgemeester en wethouders op deze winter tot uitvoering over te gaan, mits er draagvlak is in de Vesting.

Fractievoorzitter Han Dickhof (ChristenUnie): ‘Er is met veel energie gewerkt aan een plan voor de Vesting. Wij willen blijven investeren in een aantrekkelijke Vesting. Laten we kijken naar wat ons bindt en in harmonie aan de slag gaan’. Agaath de Weerd, fractievoorzitter van Algemeen Belang, onderstreept dat: ‘We willen verder en hebben hier alle partijen voor nodig. Samen naar de toekomst kijken. Elkaar vinden waar dit wel mogelijk is. Niet alleen in het hoogseizoen, maar zeker ook voor de overige maanden. Een aantrekkelijke en toegankelijke Hanzestad voor ondernemers, de eigen inwoners en de vele bezoekers’. Volgens fractievoorzitter Jan Krooneman (SGP) hebben we met de Vesting goud in handen: ‘Alleen winkelcentra met een prettig verblijfsklimaat hebben toekomst. We koesteren daarom de historische binnenstad. Door extra te investeren blijft Elburg een aantrekkelijk koopcentrum voor ons allemaal’. Cees Dijkhuizen, fractievoorzitter van het CDA, ziet alle bezoekers profiteren: ‘Met een betere verlichting en bestrating is de Vesting voor iedereen een fijne plek. Voor voetgangers wordt het prettiger wandelen en fietsers kunnen hun (elektrische) fiets straks beter kwijt. Gastvrij Elburg!’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.