14 maart 2023

CDA Hattem vergadert bij Scouting Trijsberg

Het CDA Hattem wil meer de verbinding opzoeken tussen politiek en inwoners. Om die reden gaat de fractie vaker op locatie vergaderen, bij een vereniging of vrijwilligersorganisatie. Op die manier wordt politiek transparanter en dichter bij de mensen. Dinsdag 7 maart bezocht de fractie in dit kader Scouting de Trijsberg.

De fractie werd ontvangen door de Remon Folst (groepsbegeleider) en Arjan van de Worp (materiaalmeester). Terwijl de sneeuw neerdaalde gaven zij de fractie een korte rondleiding op het terrein en lichtten zij ontwikkelingen ter plekke toe. Zo vertelden de bestuursleden dat al langer geleden, mede dankzij de gemeente Hattem, de parkeerplaatsen bij de accommodatie aan de Oranje Nassaulaan verbeterd zijn. Recent kon met steun van de gemeente het bospad naar het verst van de weg gelegen gebouw worden verhard. Dat laatste was nodig vanwege de veiligheid. Verder zal de vuurplaats verplaatst worden waardoor meer kinderen rond het kampvuur kunnen zitten. CDA Hattem vond het goed om te horen dat deze voorzieningen met veel eigen inzet van Scouting Trijsberg zijn gerealiseerd. CDA-raadslid Robert Klaassen: ‘’Dit is een compliment waard. Scouting de Trijsberg is een prachtige organisatie die kinderen en jeugd veel leert in en over de natuur.’’

De bestuursleden van Scouting de Trijsberg vroegen ook aandacht voor het bosbeheer. Gezonde bomen zijn belangrijk voor de deelnemers aan scoutingactiviteiten. Daarom is een boombeheerplan voor dit gebied van vitaal belang. Ook werd van gedachten gewisseld over het afremmen van de snelheid op de Oranje Nassaulaan. Hier wordt namelijk vaak te hard gereden wat vooral tijden haal- en brengmomenten van (jeugd)leden gevaarlijke situaties oplevert. De oplossing kan zijn de aanleg van twee 30-km drempels zoals op de Zuiderzeestraatweg, eventueel gecombineerd met het markeren van de oversteek vanaf het fietspad. CDA Hattem zal dit punt aankaarten bij het college.

Vervolgens werd bij het haardvuur de fractievergadering gehouden waarbij onderwerpen als de herontwikkeling van De Bongerd, het plan Poort van Hattem en Lelystad Airport de revue passeerden. Hattemse verenigingen, organisaties of vrijwilligersclubs die graag willen dat het CDA Hattem ook bij hen langskomt om over hun plannen, zorgen of wensen te spreken, kunnen dat laten weten via [email protected].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.