15 september 2022

CDA Hattem wil lokaal maatwerkplan energiecrisis

CDA Hattem wil een lokaal maatwerkplan als antwoord op de energiecrisis. Fractievoorzitter Teun Juk: ‘’Gas en licht zijn duurder dan ooit. Veel huishoudens, verenigingen en ondernemers komen daardoor in de knel. Dit vraagt om een lokaal maatwerkplan in aanvulling op rijksbeleid en provinciebeleid.’’ CDA Hattem heeft gezien dat een dergelijke aanpak succesvol was tijdens de coronacrisis. In dat kader heeft CDA Hattem vragen gesteld aan het college.

Het CDA vraagt onder meer aandacht van het college voor de aanpak van het minimabeleid. Om het aanvragen van de energietoeslag voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum makkelijker te maken dient er volgens het CDA Hattem een button op de homepagina van de gemeentelijke website te komen. Het CDA Hattem wil daarnaast graag weten hoeveel Hattemers de toeslag van €1300,- inmiddels hebben ontvangen. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor het niet-gebruik van deze regeling. Onbekendheid met de regeling, schaamte en wantrouwen spelen daarbij een rol, zo blijkt uit landelijk onderzoek. CDA Hattem heeft gevraagd of het mogelijk is de regeling aan te passen naar inkomens tot maximaal 140% van het sociaal minimum. In Rotterdam bijvoorbeeld kan die doelgroep €800,- aanvragen. Daarnaast ziet CDA Hattem een rol voor de energiecoaches om in contact te komen met inwoners van Hattem over snelle oplossingen om energie te besparen.

Ook wil CDA Hattem weten of er verenigingen zijn op het gebied van welzijn, sport en cultuur (waaronder musea) die in de problemen komen door de hoge energielasten. En aan welke maatregelen de gemeente Hattem dan denkt. Het CDA Hattem pleit voor een gemeentelijke duurzaamheidsimpuls voor verenigingen of instellingen met een eigen accommodatie. Teun Juk: ‘’Wij willen dit tijdig in beeld zien te krijgen, zodat bij het vaststellen van de gemeentebegroting en de najaarsnota daar gelden voor gereserveerd kunnen worden.’’

Verder wil het CDA Hattem graag inzicht in wat de hoge energielasten betekenen voor de Hattemse binnenstad ondernemers en bedrijven op de Hattemse bedrijventerreinen. De Rijksoverheid is bezig met een noodfonds. CDA Hattem pleit voor een regionale aanpak, afgestemd met de provincie om dit noodfonds voor Hattemer ondernemers zo goed als mogelijk te benutten.

Tot slot wil CDA Hattem weten wat de energiecrisis betekent voor de exploitatie van het stadhuis en wat de mogelijke gevolgen zijn de hogere energieprijs voor de gemeentebegroting. Teun Juk: ‘’Ook zaken als openbare verlichting en verwarming van overige gemeentelijke gebouwen zoals sportzalen worden duurder. En, waarop kunnen we besparen?’’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.