05 november 2023

CDA-Kamerlid Anne Kuik in gesprek met Hattemers

Afgelopen week bracht CDA-Kamerlid Anne Kuik een bezoek aan Hattem. Niet ergens in een zaaltje, maar bij één van de Hattemse CDA-leden in de huiskamer. Daar ging Kuik in gesprek met Hattemers, zowel CDA-leden als niet-leden, om rechtstreeks van hen te horen wat er in Hattem speelt. En hoe het CDA daarbij kan helpen. De centrale boodschap: betrek inwoners bij de samenleving en kom als politiek bij de mensen thuis, om te horen wat er speelt en echt iets voor hen te kunnen betekenen.

In de goed gevulde huiskamer ging het gesprek vooral over de betrokkenheid bij de samenleving. De aanwezigen deelden waar zij zorgen over hadden en waar het CDA zich voor zou moeten inzetten. Veel aanwezigen gaven aan actief te zijn in het verenigingsleven. Een gezond verenigingsleven is een belangrijke pijler voor een gezonde samenleving. Mensen zoeken elkaar daar op en bouwen samen iets op wat Hattem mooier en prettiger maakt om te leven. Het CDA wil verenigingen dan ook steunen en ingewikkelde regelgeving terugdringen.

De aanwezigen bespraken ook hoe belangrijk het is dat Hattemers er voor elkaar zijn. Denk aan schuldhulpverlening en financiële coaches bij Op Koers, maar denk ook aan het onderwijs en goede kinderopvangvoorzieningen. Veel van die initiatieven drijven op vrijwilligers. Vrijwilligers verdienen daarom waardering en steun. Het CDA heeft dit landelijk vertaald in het voorstel om een vrijwilligersverlof in te voeren, en de maximale vrijwilligersvergoeding te verhogen.

Anne Kuik kreeg vanuit de Hattemers de boodschap mee: verklein de afstand tussen Den Haag en de regio. Heb oog voor wat er lokaal speelt, zoals het gebrek aan woningen voor jongeren, huisvesting van migranten en bestaanszekerheid. Kuik gaf aan die oproep te harte te nemen. De politiek moet zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben. En daarvoor is de verbinding zoeken en het gesprek aangaan heel belangrijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.