17 november 2023

Commissielid Gerard: evaluatie verkeersplan geen echte evaluatie

De raadscommissie Ruimte en Duurzaamheid behandelde op 13 november de evaluatie van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). Gerard van der Kolk van het CDA Hattem hield bij de behandeling zijn ‘maiden speech’: zijn eerste inbreng sinds zijn beëdiging als commissielid. Van der Kolk had kritiek op het stuk wat de raad van het college had ontvangen: ‘’Evalueren is goed, maar in onze ogen missen we hier een echte evaluatie.’’

Tijdens de commissie was het voor verschillende fracties onduidelijk of er nou een evaluatie van het GVVP of slechts van het uitvoeringsprogramma voorlag. Het laatste bleek het geval te zijn. Voor Van der Kolk des te meer reden om het college terug naar de tekentafel te sturen: ‘’In het GVVP zijn er bepaalde doelstellingen afgesproken. Als je terugkijkt, hebben we dan die doelstellingen gehaald, en zo nee waarom dan niet?’’ De CDA’er verweet het college ook dat inwoners niet waren betrokken bij de evaluatie.

Wethouder Castelein zegde de commissie toe dat hij inwoners gaat vragen om input te leveren voro de evaluatie. Daarover zal hij de raad later informeren. Van der Kolk gaf nog een wens mee ten aanzien van een specifieke weg in Hattem: ‘’Er zou in de afgelopen jaren een voetpad langs de Hilsdijk worden aangelegd. Dit is niet gebeurd. Er wandelen en fietsen daar veel mensen en veel mensen lopen er hard. Het CDA vindt het belangrijk dat de verkeersveiligheid op de Hilsdijk, met name het stuk binnen de bebouwde kom, wordt verbeterd.’’

De volledige vergadering is hier terug te kijken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.