11 maart 2024

Geef Hattemers voorrang op de woningmarkt

Voor veel Hattemers is het momenteel erg lastig, zo niet onmogelijk om een woning te vinden in de eigen gemeente. Woningen zijn niet alleen duurder geworden – er is ook minder aanbod en de woningen die er zijn gaan vaak naar kopers of huurders van buiten Hattem. Door een recente wetswijziging kunnen inwoners uit de eigen gemeente voorrang krijgen op de woningmarkt. Teun Juk van het CDA Hattem vroeg wethouder Castelein om daarom zo snel mogelijk met een voorstel naar de raad te komen om dit mogelijk te maken voor Hattemers.

De Huisvestingswet, waarin de regels staan voor het toewijzen van woningen, is recent gewijzigd. Gemeenten kunnen op basis van de gewijzigde wet bij de helft van de beschikbare huurwoningen, en nieuwbouwkoopwoningen tot 390.000 euro, voorrang geven aan mensen die binding hebben met de gemeente. Met andere woorden: de gemeente kan dan regelen dat 50 procent van de nieuwe woningen naar Hattemers gaan. Mensen die wonen of werken in Hattem zouden daarmee voorrang kunnen krijgen op andere huurders of kopers.

Wil de gemeente dit toepassen, moet de zogeheten huisvestingsverordening worden aangepast. CDA-fractievoorzitter Teun Juk vroeg daarom wethouder Castelein om met een kort voorstel te komen om de huidige huisvestingsverordening te wijzigen. De wethouder gaf aan dat dit een onderwerp is wat terugkomt bij de behandeling van het woonprogramma, in de commissievergadering van eind maart. Juk riep de wethouder op om toch zelf op korte termijn met een voorstel te komen naar de raad. Wanneer dat niet lukt, zal het CDA met een eigen voorstel komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.