13 juni 2021

Ledenvergadering CDA Hattem – "Het CDA Hattem bruist!’’

Op woensdag 9 juni hield het CDA Hattem een digitale ledenvergadering met bijna 30 actieve leden, volgens de partij een vergadering vol energie. Voorzitter Henberto Remmerts ‘Geweldig dat er in deze coronatijd zoveel leden digitaal meededen. Er waren ook vier nieuwe leden bij die net in Hattem zijn komen wonen. Dat geeft een goed gevoel’.

De leden werden meegenomen in de afgelopen periode waar drie nieuwe CDA-commissieleden zijn gestart, de leden actief hebben bijgedragen aan het landelijk verkiezingsprogramma en er veelvuldig met Tweede Kamerleden is gesproken over thema’s die Hattemers ook aangaan. Dat er inmiddels bijna 10 Hattemers zich hebben gemeld om middels de CDA-wandelingen hun ideeën, zorgen en suggesties te delen werd als zeer waardevol ervaren.

Het Hattemse politieke landschap stond centraal in een levendig debat waarin alle leden hun inbreng hadden. ‘Politiek leeft in Hattem en onder onze leden. Het was goed om ideeën en beelden te wisselen met onze leden. Dat houdt ons scherp en verbonden.’ vertelt onze wethouder Martijn Hospers.    

Inmiddels is de programmacommissie gestart voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Herald Immink, coördinator van de zestallige commissie ’Wij gaan een mooi proces in waarin we de Hattemers gaan betrekken en onze leden actief om feedback gaan vragen. Alle herkenbare punten van de afgelopen periode zullen zeker terugkomen’.

Tijdens de afsluiting uitte één van de nieuwe leden: ‘Ik tref een zeer actief CDA met een jonge en frisse uitstraling, dat nodigt uit om mee te doen’.       

Mocht u iemand van het CDA Hattem willen spreken of lid willen worden? Bel of mail naar Klasien Leegsma (k.leegsma@gmail.com / 06-51508396)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.