09 juni 2021

Martin van Duinen geeft uitleg over voorjaars- en kadernota

In de komende commissievergadering komt de voorjaars- en kadernota aan bod. Waar gaan die over en wat betekenen ze voor Hattem? Martin van Duinen, een niet-financieel raadslid, geeft een toelichting op de beide nota's.

Voorjaarsnota
“In de Voorjaarsnota proberen we vast te stellen of de plannen en begrotingen van vorig jaar goed gaan en of we nog op koers liggen. In deze Covid-19-tijden snapt iedereen dat het uitvoeren van plannen moeilijk is. Helaas werden veel mensen ziek en moest Nederland weer op slot.

Een belangrijke extra taak in 2020 en 2021 was en is het ondersteunen van de mensen en bedrijven die in de problemen komen. Problemen die ontstaan door alle maatregelen om de pandemie te bestrijden. Gelukkig hebben we hier extra geld voor gekregen uit Den Haag. Hattem heeft hierdoor bedrijven en mensen extra steun kunnen geven. Mijn conclusie is, we liggen op koers, we proberen zo goed mogelijk iedereen te helpen en we houden deze koers vast.”

Kadernota
Eigenlijk is de kadernota het belangrijkste stuk dat we als gemeenteraad vaststellen. In de kadernota leggen we vast wat we als Hattem willen in 2022. Deze kaders worden dan uitgewerkt in plannen en vertaald in geld en dat wordt dan de begroting voor 2022.

Deze kaders, wat willen we en hoe moet je dit gaan doen, verdienen onze aandacht.

Herstel na de Covid-19 Pandemie zal veel vragen, van u als burger, van onze ambtenaren en ons als gemeentebestuur van ons mooie Hattem. We hebben goede moed dat we op de juiste koers liggen. Je kunt de vergadering maandag 14 juni live volgen via RTV Hattem.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.