15 juli 2022

Nieuwe coalitie maakt valse start

‘’De nieuwe coalitie heeft een valse start gemaakt,’’ aldus CDA-fractievoorzitter Teun Juk bij de presentatie van het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie. ‘’De coalitie van ChristenUnie, PvdA-GroenLinks en D66 doet geen recht aan de verkiezingsuitslag. De meerderheid van de kiezers heeft namelijk niet op deze drie partijen gestemd. En toch hebben ze als gevolg van de regels van de kieswet een meerderheid in deze raad.’’

Juk liet tijdens de behandeling van het bestuursakkoord weten dat het CDA Hattem niet inhoudelijk in zou gaan op het akkoord. ‘’De coalitie heeft het akkoord namelijk veel te kort vooraf aan de raadsvergadering gepresenteerd, en vond het blijkbaar belangrijker om eerst de pers te informeren voordat de overige partijen inzage kregen in het stuk.’’ Het CDA Hattem heeft desgevraagd door de coalitie input gegeven om mee te nemen in het akkoord. Dit deed de partij door het CDA-verkiezingsprogramma samen met het tienpuntenplan met de coalitie te delen. Juk: ‘’Het CDA Hattem wil het bestuursakkoord deze zomer toetsen aan deze stukken. We nemen het stuk daarom nu maar voor kennisgeving aan.’’

Tijdens de raadsvergadering werden tevens de nieuwe wethouders gepresenteerd. Het CDA Hattem stelde vooraf aan hun benoeming vragen over de verhoging van het aantal fte van 2,7 naar 3,0. Voor het CDA blijft onduidelijk waarom deze ophoging nodig is en heeft de coalitie gevraagd om toe te zeggen dat de extra geïnvesteerde gelden worden gebruikt om de nieuwe wethouders aan de slag te laten gaan met participatie en contact met de inwoners. Er is namelijk nog veel te doen om het vertrouwen van veel teleurgestelde Hattemers terug te winnen.

Juk besloot zijn betoog door te benadrukken dat het CDA Hattem een actieve oppositierol zal innemen. ‘’Het CDA is een partij van en voor de samenleving. Wij zullen ons inzetten voor maximale bewonersparticipatie en een dualistische en open bestuurscultuur. Goede voorstellen zullen wij steunen, slechte voorstellen niet. Daarnaast zullen wij zelf met voorstellen komen en niet afwachten waar het college mee komt. Wij zullen de komende vier jaar werken aan het belang van Samen Hattem.’’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.