06 maart 2022

Omzien naar elkaar, woningen en duurzaamheid belangrijke onderwerpen voor Hattem

Omzien naar elkaar, woningen en duurzaamheid zijn belangrijke onderwerpen voor Hattem

Dat bleek tijdens een avond die het CDA Hattem heeft gehouden in het Daendelshuis op 3 maart, waarbij de kandidaat-raadsleden in gesprek gingen met Hattemers. Tijdens de bijeenkomst was er ook veel aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Velen opperden dat Hattem klaar moet staan voor vluchtelingen uit Oekraïne. Veel Hattemse CDA’ers zijn ook betrokken bij de acties om Oekraïners te helpen, zoals het initiatief van Stichting Oekraïne projecten.

Er is veel goed geregeld in Hattem als het gaat om zorg en omzien naar elkaar. Wel kan de drempel om zorg te vragen volgens aanwezigen verder worden verlaagd, en informatie meer proactief aan inwoners worden verstrekt. Kandidaat-raadslid en commissielid Sigrid Mulder: ‘’De gemeente kan op verschillende manieren hulp bieden. Toch is dat niet bekend bij iedereen. Ik wil me er graag voor inzetten dat de informatie makkelijker te vinden is en beter te begrijpen. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen goede hulp kan vinden.’’

Betrokkenheid vanuit de gemeente, maatschappelijke organisaties en de inwoners is de basis voor goede participatie, zo bespraken de aanwezigen. Naast informatie is de persoonlijke dialoog belangrijk, die middels thema-avonden en individuele gesprekken effectiever kan worden. Lijsttrekker Martijn Hospers: ‘’Voor een wethouder of raadslid is die dialoog ongelofelijk waardevol, dat bewijst deze avond maar weer eens. Het gesprek zegt meer dan de statistieken die laten zien hoe het met de Hattemers gaat.’’

Dat woningen en duurzaamheid de Hattemers bezig houdt was bekend. Ook daarover werden goede ideeën als meer huurwoningen, een knarrenhof en een energieloket besproken. De basis van een duurzame woning is betaalbaarheid, isoleren en zonnepanelen op dak. Innovaties zoals warmte uit asfalt, riolering en oppervlaktewater, moeten een kans krijgen. Voorlichting, onderwijs en steun vanuit de lokale overheid spelen daarbij een belangrijke rol. Kandidaat-raadslid en commissielid Robert Klaassen vatte de discussie hierover samen als: ‘’Geen ‘ja maar’, maar doen. De technieken en (financiële) regelingen zijn er – de komende jaren moeten hier stappen in worden gezet.’’ 

‘’Het was een waardevolle avond waar naar elkaar geluisterd werd. Daar gaan we mee door!’’ Daarmee rondde lijsttrekker Martijn Hospers de avond af. Het CDA Hattem is het Bakkerijmuseum dankbaar voor de gastvrijheid en de mogelijkheid om de avond in het Daendelshuis te organiseren.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.