18 juni 2022

Onze brief aan de formateur

Frans de Lange (ChristenUnie) is sinds 31 mei de nieuwe formateur in de Hattemse coalitieonderhandelingen tussen ChristenUnie, PvdA-GroenLinks en D66. De formateur heeft de verwachte oppositiepartijen HattemCentraal, CDA en VVD naar aanleiding van de nieuwe fase in de formatie gevraagd om vijf punten aan te dragen. Deze punten kunnen meegenomen worden in het coalitieakkoord, om zo tot een akkoord te komen wat ook gedragen zou worden door de oppositiepartijen. Op 7 juni hebben wij de formateur geïnformeerd dat wij in plaats van vijf punten ons verkiezingsprogramma met ons tienpuntenplan aanleveren. Hieronder geven wij onze brief aan de formateur weer: 

Hattem, 7 juni ’22

Geachte heer De Lange,

In antwoord op uw brief waarin u ons uitnodigt om vijf speerpunten te noemen voor het coalitieakkoord van de drie formerende partijen, berichten wij u het volgende.

CDA Hattem heeft grote moeite met het formatieproces dat nu is gestart. Wij vinden dat de beoogde coalitie geen recht doet aan de verkiezingsuitslag. De echte verliezer is de kiezer.

Wij hebben besloten niet te komen met vijf punten in uw richting maar met ons 10 puntenplan dat wij aan de Hattemse samenleving hebben gepresenteerd. De onderlegger van dit 10 puntenplan is ons verkiezingsprogramma Samen voor Hattem.

Bijgaand doen wij u een exemplaar van ons verkiezingsprogramma en het 10 puntenplan toekomen.

Wij zullen het coalitieakkoord toetsen aan deze documenten.

 

Met vriendelijke groet,

Namens CDA Hattem,

Teun Juk, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.