06 december 2023

Vragen aan het college over stopzetten rommelmarkt

Schriftelijk vragen n.a.v. berichtgeving Rommelmarkt Hattem

Via sociale media heeft het CDA Hattem vernomen dat de organisator van de jaarlijkse Hattemse rommelmarkt ermee gaat stoppen. Als één van de redenen hiervoor wordt aangegeven dat er sprake zou zijn van strengere regelgeving en wijzigingen in het inzicht van de gemeente Hattem t.a.v. grote evenementen. CDA-raadslid Robert Klaassen heeft hierover een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college: 

  • Hoe kijkt u aan tegen deze ontwikkeling? Welke rol heeft de gemeente Hattem hierbij/zou de gemeente hierbij kunnen hebben? 
  • Er wordt in het bericht gesproken over strengere regelgeving. Welke regelgeving zou dit kunnen betreffen? 
  • Er wordt in het bericht gesproken over wijzigingen in het inzicht van de gemeente Hattem t.a.v. grote evenementen. Kunt u dit nader duiden?

Het CDA Hattem hecht veel waarde aan deze activiteit. Veel Hattemers hebben al aangegeven de rommelmarkt te gaan missen als deze zou stoppen. Het CDA Hattem vraagt het college om zich in te zetten voor het behoud van de jaarlijkse rommelmarkt voor Hattem. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.