21 september 2022

Vragen over toegankelijke binnenstad

De afgelopen tijd is er veel te doen omtrent de nieuwe entree van de Kerkstraat. Deze zomer kreeg het pleintje waar de Dorpsweg, Molenbelt, Kerkstraat en Zuidwal elkaar kruisen nieuwe bestrating. Veel Hattemers klagen erover dat de keien, hoewel esthetisch prachtig, niet prettig zijn om overheen te rijden met hun fiets of scootmobiel. Ook voor mensen die met een rollator lopen of die in een rolstoel zitten is de bestrating niet prettig om overheen te gaan. CDA Hattem heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de toegankelijkheid van de nieuwe entree.

CDA-fractievoorzitter Teun Juk: ‘’Het probleem zit hem niet alleen in de nieuwe bestrating. Het blijkt namelijk dat het looppad vanaf de Zuidwal heel vaak is geblokkeerd door geparkeerde fietsen. Ook de paal met het verkeersbord ‘verboden in te rijden’ staat in de weg. Het pad tussen de woning en de paal is te krap voor de genoemde doelgroep.’’ Hierdoor zijn deze mensen gedwongen over de keien heen te lopen of te rijden. Juk heeft bij de schriftelijke vragen een foto geplaatst, waaruit dit probleem duidelijk blijkt. 

CDA Hattem ziet graag dat er op korte termijn maatregelen worden genomen om de ingang tot de Kerkstraat, in het bijzonder voor mensen met een beperking, te verbeteren. De wethouder Ruimte heeft onlangs in een vergadering van de raadscommissie toegezegd dat er in de gemeenteraad een breed gesprek over de herinrichting van de binnenstad zal worden gevoerd. ‘’Wij zullen dit onderwerp tijdens die vergadering zeker aan de orde stellen,’’ aldus Teun Juk. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.