Als CDA Hattem zijn we ons er heel goed van bewust dat we bedrijven nodig hebben om een leefbare stad te houden. Werkgelegenheid is voor ons heel belangrijk omdat dit mensen toekomst geeft. We willen daarom vol blijven inzetten op de kaveluitgifte van Bedrijvenpark H2O. Wat ons betreft concentreren onze bedrijven zich steeds meer op het Bedrijvenpark H2O en op Bedrijventerrein Netelhorst. De ruimtelijke kwaliteit van deze werkgebieden kan verbeterd worden en daar gaan we ons best voor doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.