Het CDA Hattem ziet ook graag een aantrekkelijk buitengebied waar het fijn is om te werken, te wonen en te recreëren. Een gebied waar waardevolle open landschappen en belangrijke vogelbroedgebieden in tact blijven. In het buitengebied van Hattem zijn meerdere agrariërs actief. De agrariërs zijn onmisbaar bij het beheer van het buitengebied en verdienen onze steun.                                                                                                                                                 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.