In de huidige maatschappij zijn digitale vaardigheden steeds belangrijker. Voor inwoners die minder digitaal vaardig of laaggeletterd zijn, wordt het steeds moeilijker om volwaardig te participeren in de huidige maatschappij. Wij vinden het daarom belangrijk dat cursussen die deze digitale vaardigheden stimuleren, breder en regelmatiger onder de aandacht komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.