Als CDA Hattem geloven we dat een duurzame samenleving begint bij onszelf. Het is mooi om te zien hoeveel zonnepanelen er inmiddels al op particuliere daken liggen in Hattem. Wel is het van belang dat duurzaamheid voor iedereen financieel toegankelijk is, daarom moeten landelijke gelden terecht komen bij de mensen die deze gelden het hardst nodig hebben. Er kan ook een spanningsveld ontstaan tussen duurzame keuzes, gezondheid van inwoners en ruimtelijke kwaliteit. Het CDA Hattem vindt gezondheid van inwoners en een goede inrichting van het gebied van groot belang. Er is namelijk een goed evenwicht nodig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.