Hattem is een prachtige stad met veel voorzieningen. Om dat te behouden moet het huishoudboekje van de gemeente Hattem goed op orde blijven. De begroting van de gemeente moet “structureel in evenwicht” zijn. Daarnaast moet de gemeente financieel krachtig genoeg zijn om tegenvallers goed op te kunnen vangen. Dit betekent bijvoorbeeld dat het weerstandsvermogen ruim voldoende moet zijn (het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de gemeente eventuele onverwachte financiële tegenvallers op kan vangen. Door een weerstandsvermogen te hanteren voorkomt de gemeente dat ze meteen in financiële problemen komt bij dergelijke gebeurtenissen).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.