Hattem: Mooi en betaalbaar

Hattem is een prachtige stad met veel voorzieningen. Om dat te behouden moet het huishoudboekje van de gemeente Hattem goed op orde blijven. De begroting van de gemeente moet “structureel in evenwicht” zijn. Daarnaast moet de gemeente financieel krachtig genoeg zijn om tegenvallers goed op te kunnen vangen. Dit betekent bijvoorbeeld dat het weerstandsvermogen ruim voldoende moet zijn (het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de gemeente eventuele onverwachte financiële tegenvallers op kan vangen. Door een weerstandsvermogen te hanteren voorkomt de gemeente dat ze meteen in financiële problemen komt bij dergelijke gebeurtenissen). Hattem moet een aantrekkelijke stad blijven om te wonen en te ondernemen en een stad waar men terughoudend is met belastingverhoging en deze probeert te beperken tot verhoging door inflatie.

De gemeentelijke organisatie

Het CDA Hattem hecht aan een stadhuis in de binnenstad. Het stadhuis is van oudsher symbolisch het centrum van de democratie dat we graag op deze plek willen houden. De gemeentelijke organisatie heeft een belangrijke rol in de stad. We staan een sterke, toekomstbestendige organisatie voor. Een organisatie die in goede verbinding staat met inwoners en ondernemers, die bekend staat als betrouwbaar, toegankelijk, efficiënt, warm en meedenkend. De organisatie speelt flexibel in op wat er speelt in de samenleving en neemt inwoners en bedrijven zorgvuldig mee in participatietrajecten.

Samenwerkingsverbanden gemeente Hattem

We zijn ons ervan bewust dat Hattem klein is en onze opgaven groot. We zien nog steeds meerwaarde in zelfstandigheid, met name binnen het Sociaal Domein en de verbinding van inwoners met de lokale democratie (onder Sociaal Domein verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd). Maar als zelfstandige gemeente kan Hattem niet zonder sterke samenwerkingsverbanden. We hebben zelf ook een verantwoordelijkheid in die verbanden en daarom draait Hattem hier trots en volwaardig in mee. We willen onze samenwerking op bedrijfsvoering met Heerde en Oldebroek verder uitbouwen en professionaliseren, zodat we een hoge kwaliteit van dienstverlening ook in de toekomst kunnen waarborgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.