Gezondheidszorg moet bereikbaar zijn en blijven. Het eigen risico is een goed instrument om de zorg betaalbaar te houden. Het mag echter niet leiden tot het mijden van noodzakelijke zorg. Er komen daarom geen verhogingen van eigen betalingen in de medische zorg en het eigen risico blijft gelijk. We evalueren daarnaast dit instrument. De huisartsenzorg blijft te allen tijde uitgezonderd van het eigen risico. De invloed van zorgverzekeraars met betrekking tot de verkrijgbaarheid van medicijnen wordt beperkt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.