Groen in de wijken vinden we belangrijk. Niet alleen voor het aangezicht van Hattem maar groen zorgt ook voor bijvoorbeeld verkoeling in de zomer. Enkele voorbeelden van vergroening in woonwijken zijn: het stimuleren van groene erfafscheidingen, het ontkoppelen van dakgoten, minder verharding (minder verharding zorgt voor een betere afwatering en minder hitte) en het inrichten van straten met bomen en plantenbakken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.