Wij zijn voor versimpelde regelgeving: inwoners moeten niet belemmerd worden door lokale regelgeving maar juist gestimuleerd worden om groene keuzes te maken. Daar past ook de realisatie van een gemeentelijk groenfonds bij. Met dit groenfonds kunnen initiatieven van inwoners worden gestimuleerd en gefinancierd. Niet alleen als er financiële ruimte is maar juist ook als een vast en betrouwbaar onderdeel in de begroting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.