De groene aanblik van Hattem willen we behouden en ook versterken. Groen is goed voor het welbevinden van de inwoners, maar kan ook een sociale kant hebben. Tuinieren en bijvoorbeeld blad aanvegen is ook een kans voor onderlinge ontmoeting: “Groen doen” verbindt. Of elkaar ontmoeten in een park: we willen van het Wilhelminapark een prettige plek maken om te vertoeven. De standaard vanuit de gemeente moet worden om groene keuzes voorrang te geven. Zo is bijvoorbeeld in het bermonderhoud de biodiversiteit leidend. Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke taak in de educatie over Groen Doen en in de informatievoorziening hierover.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.