Het Bakkerijmuseum, het Anton Pieck Museum, het Voerman Stadsmuseum,  de Dijkpoort en Molen De Fortuin zijn publiekstrekkers voor de stad en versterken daarmee het merk Hattem en haar lokale economie. Stuk voor stuk borgen zij, mede met dank aan vrijwilligers, op een professionele wijze een stuk geschiedenis en kunst.

Kunst en Cultuur verbindt mensen

Deze publiekstrekkers pakken ook hun maatschappelijke rol op, van bijvoorbeeld een museum toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden, tot jongeren kennis laten maken met een ambachtelijk vak. Maar ook door een bijdrage te leveren aan de levenskwaliteit van mensen met dementie.

Ook andere culturele initiatieven spelen hierin een rol. Zo maken bijvoorbeeld de verschillende galerieën kunst voor een breed publiek toegankelijk en sieren de beelden van de Beernink Beeldhouwgroep de stad. Organisaties als Heemkunde Hattem, de Stadsgidsen en het initiatief van een Maquette van Hattem, markeren de brede betrokkenheid van de inwoners bij de geschiedenis van Hattem. Kennis en historie worden letterlijk geborgd. Daarmee wordt er veel gedaan op het gebied van educatie.

De komende jaren wil het CDA Hattem de toegankelijkheid van kunst en cultuur verder vergroten. Wij zijn daarom voor een ‘cultuurkoepel’ als een plek waar de gemeente en verschillende initiatieven elkaar kunnen ontmoeten en inspireren om hiermee aan de slag te gaan.

Levendige Binnenstad

We willen de inwoners en de bezoekers graag een levendige binnenstad aanbieden met een divers winkel-, horeca- en cultuuraanbod. Daarom gaan we voor een compact en sterk winkelgebied, in afstemming met de winkeliers en de vastgoedeigenaren. Ook op goede toegang voor mindervaliden blijven we letten.

Het CDA Hattem moedigt de oprichting van een ‘binnenstadsraad’ aan, zodat er een goede balans ontstaat tussen de verschillende belangen die er zijn: een prettige leefbaarheid voor bewoners van de binnenstad, een aantrekkelijk aanbod voor bezoekers en een goed klimaat voor ondernemers. Het CDA Hattem heeft haar bijdrage geleverd aan de herinrichting van de binnenstad die onlangs heeft plaatsgevonden. We zijn blij met het resultaat en nodigen de HAVO (Vereniging van en door ondernemers in en rondom het centrum gebied) en Visit Hattem van harte uit om bezoekers naar Hattem te halen en ze kennis te laten maken met de hernieuwde binnenstad.

Een aantrekkelijk Buitengebied

Het CDA Hattem ziet ook graag een aantrekkelijk buitengebied waar het fijn is om te werken, te wonen en te recreëren. Een gebied waar waardevolle open landschappen en belangrijke vogelbroedgebieden in tact blijven.

In het buitengebied van Hattem zijn meerdere agrariërs actief. De agrariërs zijn onmisbaar bij het beheer van het buitengebied en verdienen onze steun.

Gratis parkeren, meer fietsparkeerplekken en openbaar toilet

Er is over het algemeen voldoende parkeerruimte rondom de binnenstad en het gratis parkeren hier wordt gewaardeerd door zowel inwoners als bezoekers. Dit willen we behouden.
Wel zien we dat bezoekers van de binnenstad hun fiets niet goed kwijt kunnen: dit leidt al gauw tot verrommeling en ‘wild parkeren’. Daarom wil het CDA Hattem het aantal fietsparkeerplekken verder uitbreiden voorzien van duidelijke bewegwijzering naar deze fietsparkeerplekken.
We missen een openbaar toilet in de binnenstad. We willen de realisatie van een openbaar toilet mogelijk maken en mede hiermee de toegankelijkheid van de stad versterken.

De zondag

CDA Hattem hecht waarde aan de zondagsrust: voor bijvoorbeeld ontspanning, ontmoeting en kerkgang. Tegelijkertijd zien we dat de samenleving door onder andere online winkelen steeds meer verandert in een 24-uurs economie. De vrijheid van de één, mag niet ten koste gaan van de vrijheid van de ander. We vinden het geen wenselijke ontwikkeling, maar sluiten onze ogen niet voor deze maatschappelijke ontwikkeling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.