Een heringerichte weg geeft niet per definitie een groter gevoel van veiligheid. Daar willen we aandacht aan geven. Voorbeelden hiervan van zijn de Hilsdijk, de Vechtstraat, de Bijleveldsingel en de Hessenweg. Als er veranderingen worden aangebracht in de verkeerssituatie en de verkeersregels niet worden nageleefd, dan is het CDA Hattem voor een stevig handhavingsbeleid. Wij zien dit als een middel om de veiligheid en gezondheid van verkeersdeelnemers te borgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.