Het CDA Hattem is blij dat de voorbereidingen voor de bouw van het IKC 1 in volle gang zijn. We willen ook graag een snelle realisatie van het IKC 2, bij voorkeur op de locatie van de voormalige Noordgouw. Een school aan de zuidkant van de Apeldoornseweg hoort bij het voorzieningenniveau in ’t Veen. We luisteren naar de zorgen en inbreng van ouders en zorgen voor een veilige school en veilige wegen ernaartoe. Ook staan we voor een goede samenwerking tussen scholen, kinderopvang en zorgpartijen onderling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.