Verenigingen en stichtingen krijgen hulp bij het aanvragen van vergunningen voor het organiseren van activiteiten. Ook willen we een vrijwilligersverlof, waar sociale partners in cao’s afspraken over maken, passend binnen de vereenvoudiging van het verlofstelsel dat we voor ogen hebben. We verhogen de maximale vrijwilligersvergoeding.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.