De warmtetransitie zal betaalbaar en uitvoerbaar moeten zijn. Een belangrijke voorwaarde is dat woningen voldoende geïsoleerd moeten zijn om warmte vast te kunnen houden. Zonder draagvlak in de samenleving is dit doel niet haalbaar. Betaalbaar betekent voor ons een evenwicht tussen minder energiekosten in de toekomst aan de ene kant en subsidie en investering naar draagkracht door de eigenaren van woningen aan de andere kant. We moedigen aan dat iedereen gebruik maakt van het Energieteam.  Wij zijn voorstander van subsidies voor isolatie en in het bijzonder voor inwoners met een inkomen tot  130% van het sociaal minimum.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.