Het CDA Hattem wil blijven investeren in scholen en wil meer buitenplekken voor kinderen om te spelen. Ook blijven we in Hattem investeren in Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG Hattem). We maken werk van preventie van alcohol- en druggebruik. We zorgen ervoor dat alle zorgpartijen optimaal samenwerken en dat iedereen die hulp nodig heeft, deze hulp ook ontvangt.

We vinden het belangrijk dat kinderen in hun eigen buurt kunnen spelen. Goede speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken voor jongeren zijn belangrijk. We willen daarom onder andere investeren in speeltuinen. Ook zien we graag dat openlucht waterrecreatie mogelijk wordt in Hattem.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.