De komende jaren wil het CDA Hattem de toegankelijkheid van kunst en cultuur verder vergroten. Wij zijn daarom voor een ‘cultuurkoepel’ als een plek waar de gemeente en verschillende initiatieven elkaar kunnen ontmoeten en inspireren om hiermee aan de slag te gaan. Ook andere culturele initiatieven spelen een rol. Zo maken bijvoorbeeld de verschillende galerieën kunst voor een breed publiek toegankelijk en sieren de beelden van de Beernink Beeldhouwgroep de stad. Organisaties als Heemkunde Hattem, de Stadsgidsen en het initiatief van een Maquette van Hattem, markeren de brede betrokkenheid van de inwoners bij de geschiedenis van Hattem. Kennis en historie worden letterlijk geborgd. Daarmee wordt er veel gedaan op het gebied van educatie. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.