Investeren in de samenleving betekent ook de omstandigheden creëren die ervoor zorgen dat iedereen mee kán doen: dat begint met taal. Naar schatting hebben tussen de 1300 en 1800 Hattemers moeite met de basisvaardigheden. Daar hoort ook laaggeletterdheid bij. Het CDA Hattem wil de aanpak van laaggeletterdheid de komende jaren extra aandacht geven. Voor het CDA Hattem is het daarom ook belangrijk dat nieuwe Nederlanders en hun gezinnen de ondersteuning krijgen die nodig is om de Nederlandse taal  te leren. We zijn blij met het werk dat Taalpunt Hattem samen met de taalcoaches hierin doet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.