De gemeente is een belangrijke opdrachtgever voor het (lokale) bedrijfsleven. Het CDA Hattem vindt het belangrijk dat lokale bedrijven hierin goede kansen blijven krijgen, dat Hattem een ondernemersvriendelijke gemeente is en blijft, dat er oog is voor voldoende werkgelegenheid en dat de mogelijkheden voor economische samenwerkingsverbanden benut worden.

Eerlijke kans voor lokale bedrijven en meer circulaire economie

Bij belangrijke opdrachten wordt er gewerkt met aanbestedingen. Het CDA Hattem wil graag dat het aanbestedingsbeleid zo wordt ingericht dat lokale bedrijven goede kansen krijgen om deel  te kunnen nemen aan deze aanbestedingen. In het aanbestedingsbeleid zien we graag dat duurzaamheid en circulaire economie worden meegenomen. Wel moeten we goed opletten dat hierdoor lokale bedrijven niet in de verdrukking komen. Tevens willen we bekijken of Hattem een ‘Fairtrade’ gemeente kan worden (‘Fairtrade’ helpt boeren en arbeiders en producenten in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst). Samen maken we de wereld eerlijk, met gelijke kansen voor iedereen!

Werk voor iedereen

Werkgelegenheid ontstaat door innovatie van onze bedrijven. Bedrijven hebben hier goed personeel voor nodig. Helaas zien we een steeds meer gespannen arbeidsmarkt. Voor werkgevers wordt het steeds moeilijker om personeel te vinden en voor werknemers wordt het steeds belangrijker om zich bij te scholen. Het CDA Hattem zet vol in op scholing en wil investeren in mensen. Dit doen we vooral in Regio Zwolle verband, met onze gezamenlijke ‘Human Capital Agenda’ (hierbij gaat het om de verbinding tussen een sociaal economische agenda waarbij opleiden en ontwikkelen van werkgevers, werknemers en werkzoekenden centraal staan. Het programma draait om drie verbindende doelen: beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit).

We vinden het van belang dat iedereen mee kan komen op de arbeidsmarkt. De gemeente heeft hierin een primaire taak om inwoners te begeleiden en het bedrijfsleven te stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Sterke economische samenwerking met de Regio Zwolle en in de Kop van de Veluwe

Om ons bedrijfsleven goed te kunnen bedienen, willen we ons economisch beleid zoveel mogelijk vormgeven in de Regio Zwolle en in de Kop van de Veluwe. Op deze manier kunnen we onze bedrijven bijvoorbeeld via ‘Kennispoort Regio Zwolle’ goed ondersteunen (Kennispoort Regio Zwolle is er voor alle ondernemers in de Regio Zwolle en helpt bedrijven te innoveren, vernieuwend te ondernemen en met internationaal zakendoen).

Bovendien houden de economie en de arbeidsmarkt niet op bij de gemeentegrens. Daarnaast geeft de Regio Zwolle ons ook kansen om mee te doen met grootschalige plannen van het Rijk en de EU, kansen die we anders niet hebben. Voor ons is het meer dan logisch dat we wat dat betreft onderdeel zijn van de Regio Zwolle.

Ondernemersvriendelijke gemeente

Voor bedrijven is duidelijkheid krijgen van de overheid heel belangrijk. Regelgeving kan ingewikkeld zijn en soms kan het ook lang duren voordat er een antwoord komt. Het CDA Hattem wil een actieve ondernemersbenadering. We verwachten dat de gemeente actief bedrijven opzoekt om te horen wat er speelt en hoe de dienstverlening kan worden verbeterd. Daarnaast willen we dat de gemeente een ‘taskforce ondernemersdienstverlening’ opzet met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en met de gemeente, met als doel om met elkaar te komen tot een betere ondernemersdienstverlening.

Bedrijventerreinen: inzetten op uitgifte H2O

We zetten in op Hattem als woongemeente. De ruimte is immers beperkt en we moeten keuzes maken. Daarom zij we blij met de eerste aanleg van wonen in Het Veen en we willen gebied ‘t Veen ontwikkelen tot een gebied waar wonen steeds meer de nadruk krijgt. Bedrijvigheid is mogelijk maar dan vooral in lichte vorm en aanvullend op het gebied.

Als CDA Hattem zijn we ons er heel goed van bewust dat we bedrijven nodig hebben om een leefbare stad te houden. Werkgelegenheid is voor ons heel belangrijk omdat dit mensen toekomst geeft. We willen daarom vol blijven inzetten op de kaveluitgifte van Bedrijvenpark H2O. Wat ons betreft concentreren onze bedrijven zich steeds meer op het Bedrijvenpark H2O en op Bedrijventerrein Netelhorst. De ruimtelijke kwaliteit van deze werkgebieden kan verbeterd worden en daar gaan we ons best voor doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.