‘Meedoen’ gaat ook op voor de financiële situatie. Eén van de projecten van de Stichting Welzijn Hattem (SWH) is ‘Op Koers’. Zij speelt hierin een belangrijke signalerende rol. Door ons in te zetten voor een ruimhartig minimabeleid, willen we ervoor zorgen dat alle inwoners zo goed mogelijk mee kunnen doen, los van hun financiële situatie. Zo handhaven we bijvoorbeeld de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten op 130% van de bijstandsnorm en willen we een tijdelijke energietoeslag voor de minima.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.