‘’Omzien naar elkaar en naar de wereld om ons heen”, dat is wat ons drijft!

Op 16 maart 2022 mag u naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk moment, waarbij u richting kunt geven aan de toekomst van ons mooie Hattem. Dat is belangrijk omdat lokale politiek ons allemaal raakt. Soms heel zichtbaar, als het om verkeer of woningbouw gaat, maar vaak minder zichtbaar – als het gaat om bijvoorbeeld het verlenen van jeugdzorg.

In dit programma geven we aan hoe het CDA Hattem naar die toekomst kijkt en hoe we invulling willen geven aan dat wat ons drijft. We hopen u zo te inspireren om uw stem op het CDA Hattem uit te brengen!

CDA Hattem is een partij uit het midden. Maar vooral een partij die midden in de samenleving staat. Wij geloven dat we vanuit dit midden het beste met elkaar als inwoners in verbinding kunnen komen. Daarbij worden wij geïnspireerd door christelijke waarden. Respect, liefde en omzien naar elkaar zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Alleen samen kunnen we de juiste keuzes voor onze stad maken en de delicate balans bewaken tussen belangrijke thema’s. Thema’s die soms op gespannen voet met elkaar staan. Het CDA Hattem is bijvoorbeeld voor groei van de stad, maar wel met behoud van kwaliteit en van verkeersveiligheid. We willen fors investeren in duurzaamheid, maar waken voor negatieve gezondheidseffecten en aantasting van ons landschap.

We zijn ons ervan bewust dat er een spanningsveld kan ontstaan tussen de schepping die we willen doorgeven enerzijds en aanpassingen in het landschap anderzijds.  Welke wereld laten wij na aan onze kinderen en hoe zorgen we ervoor dat er ook nu voldoende woonruimte is voor Hattemers? Het CDA Hattem wil hier heel bewust en waardevol mee omgaan en hierbij bovenal ook luisteren naar de zorgen en inbreng van inwoners.

Zorgvuldige participatie met duidelijke kaders vooraf is bij die keuzes van groot belang. Participatie is voor ons het in beeld krijgen van alle belangen en perspectieven, zodat zorgvuldig de beste keuzes kunnen worden gemaakt. Voor ons als politieke partij betekent dit, dat we een betrouwbare coalitiepartner zijn, dat we samenwerken daar waar het kan en moet en dat we over onze eigen stadsgrenzen heen kijken als dat kansen geeft. Hiervoor werken we samen met de CDA afdelingen op de Noordoost-Veluwe en het CDA Gelderland. We onderhouden ook nauwe contacten met het CDA landelijk - ook omdat we het als lokale afdeling niet altijd eens zijn met de landelijke koers - zo blijven we bijvoorbeeld in gesprek over de belangen van Hattem rondom Lelystad Airport.

Wat het CDA Hattem betreft, staan de komende jaren in het teken van zowel investeren in woningbouw, duurzaamheid en gezondheid als ook het behouden en versterken van onze voorzieningen. Hattemers moeten in hun stad een passende woning hebben, veilig over straat kunnen gaan en optimaal mee kunnen doen aan ons rijke sport- en culturele verenigingsleven. Mensen moeten kunnen genieten van een aantrekkelijke en economisch gezonde binnenstad. Kinderen moeten naar school kunnen gaan in goede gebouwen en een gelukkige en onbezorgde jeugd kunnen beleven.  Voor de uitdagingen in het leven hebben we sterke vangnetten nodig, gevormd door een hecht samenspel van maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, kerken en de gemeente. En terwijl we samen deze mooie stad vormen, proberen we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden en zo duurzaam en gezond mogelijk te leven.

Samen betekent ook dat we uw stem nodig hebben om dit alles te bereiken!
Doet u mee?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.