Het CDA Hattem gelooft in de kracht van de dialoog: simpelweg het gesprek tussen een ambtenaar van de gemeente Hattem en haar  inwoners, tussen een raadslid en een bezorgde burger en tussen u en ‘ons’.  De ‘Raad op Straat’ is hiervan een mooi voorbeeld en willen we vaker doen. ‘Samen Hattem’ is een platform waar we vaker gebruik van willen maken. De dialoog is een constructieve manier om wederzijds begrip te creëren tussen inwoners en de gemeente. Wij zien dat als een basisvoorwaarde voor een succesvolle participatie. Ook draagt dat bij aan prettig samenleven met elkaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.