We zijn ons ervan bewust dat Hattem klein is en onze opgaven groot. We zien nog steeds meerwaarde in zelfstandigheid, met name binnen het Sociaal Domein en de verbinding van inwoners met de lokale democratie (onder Sociaal Domein verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd).  Maar als zelfstandige gemeente kan Hattem niet zonder sterke samenwerkingsverbanden. We hebben zelf ook een verantwoordelijkheid in die verbanden en daarom draait Hattem hier  trots en volwaardig in mee. We willen onze samenwerking op bedrijfsvoering met Heerde en Oldebroek verder uitbouwen en professionaliseren, zodat we een hoge kwaliteit van dienstverlening ook in de toekomst kunnen waarborgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.