De gemeente Hattem kan borg staan bij leningen aan sportverenigingen wanneer ze nieuwe investeringen doen. Hierdoor kunnen deze verenigingen tegen een lagere rente geld lenen. We zien graag dat borgstelling door de gemeente bij herfinanciering bij sportverenigingen nader wordt verkend. Uitgangspunt is dat financiële risico’s voor de gemeente niet of nauwelijks mogen toenemen en dat er een zorgvuldige toets uitgevoerd gaat worden, net zoals bij borgstelling nieuwe investeringen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.