Ook in andere situaties kan het nodig zijn om te monitoren en maatregelen te treffen.  Zo wordt er bijvoorbeeld op de weg langs Scouting de Trijsberg  vaak te hard gereden. We willen hier een veilige oversteek realiseren, zodat de Scouting veilig bereikbaar is. We horen en zien ook graag goede oplossingen voor andere  verkeerssituaties die verbeterd kunnen worden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.