Het CDA Hattem is van mening dat routes voor iedereen veilig moeten zijn, maar in het bijzonder voor de schoolgaande jeugd en voor de ouderen. Veiligheid wordt onder andere bereikt door duidelijke bewegwijzering, door belijning op de wegen en door een gelijkmatige doorstroming van het autoverkeer. Wanneer dat niet het geval is dan horen en zien we graag goede oplossingen voor verkeerssituaties die verbeterd kunnen worden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.