Bij waardig ouder worden hoort waardig met elkaar omgaan en met elkaar in gesprek zijn over de zin van het leven ook als het soms moeilijk is. Bij waardig ouder worden hoort ook, dat ouderen zo lang mogelijk de regie kunnen blijven voeren over hun eigen leven, dat ze zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in een prettige en veilige leefomgeving en dat eenzaamheid wordt tegengegaan. Mantelzorgers spelen daarin een belangrijke rol. Het mantelzorgcompliment is een kleine maar welgemeende blijk van waardering voor dat wat een mantelzorger doet.

Eén van de projecten van de Stichting Welzijn Hattem (SWH) is dat er huisbezoeken gedaan worden aan Hattemers die in het desbetreffende jaar 75 jaar worden. Het CDA Hattem wil graag dat dit project voortgezet wordt. De resultaten van de huisbezoeken blijven monitoren en evalueren, is belangrijk zodat we kunnen aansluiten op dat wat er écht nodig is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.