Werkgelegenheid ontstaat door innovatie van onze bedrijven. Bedrijven hebben hier goed personeel voor nodig. Helaas zien we een steeds meer gespannen arbeidsmarkt. Voor werkgevers wordt het steeds moeilijker om personeel te vinden en voor werknemers wordt het steeds belangrijker om zich bij te scholen. Het CDA Hattem zet vol in op scholing en wil investeren in mensen. Dit doen we vooral in Regio Zwolle verband, met onze gezamenlijke ‘Human Capital  Agenda’  (hierbij gaat het om de verbinding tussen een sociaal economische agenda waarbij opleiden en ontwikkelen van werkgevers, werknemers en werkzoekenden centraal  staan. Het programma draait om drie verbindende doelen: beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.