Hattem is een geliefde woongemeente met een prachtig bosgebied aan de kant van de Veluwe, een indrukwekkend IJssellandschap dat zich uitstrekt tot aan de grens met Kampen en Zwolle, het unieke natuurgebied ’t Veen en niet te vergeten de Hoenwaard.

Niet voor niets staat Hattem in de top 15 van beste woongemeenten (Elsevier’s Top-50 Beste Gemeenten 2021). Daar zijn we trots op! Maar de woningnood gaat ook aan Hattem niet voorbij. Wachtlijsten, onbetaalbare koopwoningen of wel willen verhuizen maar niet kunnen verhuizen…… dat is ook in Hattem aan de orde van de dag.

Woningbouw

De ruimte in Hattem is beperkt en het landschapsbehoud vinden we belangrijk. Dat betekent dat we zorgvuldig en inventief om moeten gaan met de invulling van de beschikbare ruimte. We staan voor een autonome groei, het liefst zien we een nieuwe woonwijk ontstaan.

Het vraagt ons ook om solidariteit, we zullen de beperkte ruimte met elkaar moeten delen.  Daarom wil het CDA Hattem een verandering in het woningbouwbeleid. We willen toe naar een actieve grondpolitiek in nieuwe uitleggebieden. Voor de hoogte van bebouwing is het uitgangspunt dat we in eerste instantie bouwen in drie bouwlagen. Voorop staat: we willen dat een passende woning voor iedereen haalbaar is.

Er zijn meer starterswoningen nodig en ouderenwoningen in het midden huursegment. Door specifiek voor deze doelgroepen te bouwen, willen we ook weer beweging brengen in de woningmarkt. Jong en oud moeten een woning kunnen vinden, passend bij de fase van hun leven.

Beïnvloeding van de woningmarkt door speculanten willen we voorkomen. We zijn daarom voorstander van instrumenten die dat tegengaan, zoals de zelfbewoningsplicht en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

We zijn voorstander van diversiteit in (nieuwe) woongebieden. Een mix van verschillende prijsklassen in woningen zorgt voor een mix van verschillende bewoners waardoor de sociale cohesie versterkt wordt.

Al deze ruimtelijke opgaven raken gezondheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geluidsbelasting. Het CDA Hattem vindt het belangrijk dat ruimtelijke plannen zorgvuldig op hun gezondheidsimpact worden getoetst.

Ook kleine initiatieven dragen bij

Het CDA Hattem vindt het belangrijk dat het woningtekort structureel wordt aangepakt. Ook kleine initiatieven dragen bij aan het oplossen van het woningtekort. Het moet makkelijker worden om woningen te splitsen, zo kan reeds bestaande woonruimte beter benut worden. Ook vinden we het belangrijk dat er ruimte blijft voor mantelzorgunits op eigen erf. Het is goed dat de gemeente buiten het kernwinkelgebied meewerkt om van winkels woningen te maken.

Woningcorporaties

Woningcorporaties zoals Triada zijn belangrijke partners. Wanneer ze teruggaan naar hun coöperatieve bron, kunnen zij een belangrijke rol spelen bij het bouwen van woningen in Hattem. In dit kader wil het CDA Hattem huren naar draagkracht mogelijk maken. Ook gaan we in gesprek met de woningcorporaties om zoveel mogelijk huurwoningen naar Energielabel A te krijgen, mits het betaalbaar blijft.

Goede speelvoorzieningen, ontmoetingsplekken voor jongeren en recreatiewater

We vinden het belangrijk dat kinderen in hun eigen buurt kunnen spelen. Goede speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken voor jongeren zijn belangrijk. We willen daarom onder andere investeren in speeltuinen. Ook zien we graag dat openlucht waterrecreatie mogelijk wordt in Hattem.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.