De ruimte in Hattem is beperkt en het landschapsbehoud vinden we belangrijk. Dat betekent dat we zorgvuldig en inventief om moeten gaan met de invulling van de beschikbare ruimte. We staan voor een autonome groei, het liefst zien we een nieuwe woonwijk ontstaan.                                                       Het vraagt ons ook om solidariteit, we zullen de beperkte ruimte met elkaar moeten delen.  Daarom wil het CDA Hattem een verandering in het woningbouwbeleid. We willen toe naar een actieve grondpolitiek in nieuwe uitleggebieden. Voor de hoogte van bebouwing is het uitgangspunt dat we in eerste instantie bouwen in drie bouwlagen. Voorop staat: we willen dat een passende woning voor iedereen haalbaar is. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.