Het CDA Hattem vindt het belangrijk dat het woningtekort structureel wordt aangepakt. Ook kleine initiatieven dragen bij aan het oplossen van het woningtekort. Het moet makkelijker worden om woningen te splitsen, zo kan reeds bestaande woonruimte beter benut worden. Ook vinden we het belangrijk dat er ruimte blijft voor mantelzorgunits op eigen erf. Het is goed dat de gemeente buiten het kernwinkelgebied meewerkt om van winkels woningen te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.