CDA Hattem hecht waarde aan de zondagsrust: voor bijvoorbeeld ontspanning, ontmoeting en kerkgang. Tegelijkertijd zien we dat de samenleving door onder andere online winkelen steeds meer verandert in een 24-uurs economie. De vrijheid van de één, mag niet ten koste gaan van de vrijheid van de ander. We vinden het geen wenselijke ontwikkeling, maar sluiten onze ogen niet voor deze maatschappelijke ontwikkeling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.